Projekt

På uppdrag av NCC bistår Sigma Civil med projekteringsledning i deras uppdrag Smista Spejaren 4. NCC är entreprenör för markarbetena kring den nya bilhall som skall byggas på Castellums fastighet Spejaren 4. Sigma Civils roll är att styra de projektörer som NCC handlat upp för framtagande av bygghandling. Sophie Cronquist går in som projekteringsledare och…

På uppdrag av Nacka Kommun har Sigma Civil tagit fram förfrågningsunderlag för utbyggnad av GC-stråket längs Värmdövägen på sträckan Talluddsvägen – Telegramvägen. Förutom breddning av befintlig GC, så att den blir dubbelriktad, görs även busshållplatserna på sträckan om. Sträckan omfattar lite drygt 1 km väg. Uppdraget omfattar teknikområdena väg, VA och avvattning, ledningssamordning, geoteknik, belysning,…

Sigma Civil har fått i uppdrag av NCC att tillsammans med dem ta fram bygghandling för Magnoliatomten i Sköndal utanför Stockholm. Magnoliatomten är en del av ett större område som ägs av Stiftelsen Stora Sköndal. Befintlig bebyggelse ska i stor utsträckning rivas och ersättas med ny. Uppdraget omfattar projektering av gator, allmän platsmark, belysning och…

Sigma Civil har fått i uppdrag av Ystad kommun att ta fram förfrågningsunderlag för exploateringsområdet Trädgårdsstaden i centrala Ystad. Målsättningen med Ystad Trädgårdsstad är att skapa en grön stadsdel som omfattar mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer. Området är i dagsläget oexploaterat och består av natur med många unika arter och miljöer, som…

Landskapsarkitekter på Sigma Civil gestaltar, projekterar och visualiserar nya entré- och parkeringsytor i anslutning till avgångs- och ankomsthallarna på Bromma flygplats. Fokus i projektet är att öka trafiksäkerheten och orienterbarheten avseende gångflöden för resenärerna, ge ökad tillgänglighetsanpassning och bättre angöring för kollektivtrafik samt tillskapa öppna dagvattensystem med regnväxtbäddar för omhändertagande av ytvatten från angränsande parkeringsytor.…

Vassabacksområdet i Hällevik, Sölvesborgs kommun Sölvesborgs kommun har låtit de tre konsultföretagen Sigma Civil, Tyréns och Sweco ta fram vardera två skissförslag på detaljplan för Stiby 28:1. Den 26 e april presenterade företagen sina förslag för en grupp kommunala tjänstemän, politiker samt representanter från tre husbyggarföretag, samt det kommunala bostadsbolaget Sölvesborgshem. Gruppen hade möjlighet att…

I Varberg byggs för tillfället flera kommunala skolor och anläggningar i partnering och Sigma Civil är delaktiga i flertalet. Efter nybyggnationen av Ankarskolan gav VFAB ut en slutredovisning tillsammans med partnering entreprenören Skanska för att belysa hur väl samarbetet hade genomförts. Skolan stod färdig 12 månader efter första spadtaget, mycket beroende på samarbetsformen. Karin Jonsson…

Sigma Civil har fått förtroende av Västra Götalandsregionen att under en 4-årsperiod revidera ett 100-tal miljödiplomerade verksamheter inom Närhälsan och Folktandvården. Andra miljödiplomerade verksamheter har även möjlighet att avropa revision av sina verksamheter.  Uppdraget bedrivs via kontoren i Nord, Väst och Syd. Västra Götalandsregionens enheter arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt systemet Miljödiplomering och de kravspecifikationer…

Sigma Civil har bl a fått i uppdrag att vara BAS-P för den del av ombyggnationerna av Norrlands Universitetssjukhus som ska ske i partnering mellan PEAB och VLL. Projektet beräknas totalt vara värt ca 282 miljoner kronor. De ombyggnationer som ska utföras är puts och isolering av fasad,  byte av mer än 1000 fönster, påbyggnationer…

Projektnamn: Bostadsgård HEMVISTET 1, DEL AV HYLLIE 4:2, MALMÖ Beställare: MKB FASTIGHETS AB  Sigma Civil har gestaltat och tagit fram bygglovshandlingar samt komplett förfrågningsunderlag för totalentreprenad för en ny bostadsgård åt MKB Fastighets AB i Hyllie, Malmö.  Gården innefattar en mångfald av växtkaraktärer – från skuggig miniskog på gården till ett soligt odlings- och stäpplandskap…

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar