Bromma Flygplats – Landside

Landskapsarkitekter på Sigma Civil gestaltar, projekterar och visualiserar nya entré- och parkeringsytor i anslutning till avgångs- och ankomsthallarna på Bromma flygplats. Fokus i projektet är att öka trafiksäkerheten och orienterbarheten avseende gångflöden för resenärerna, ge ökad tillgänglighetsanpassning och bättre angöring för kollektivtrafik samt tillskapa öppna dagvattensystem med regnväxtbäddar för omhändertagande av ytvatten från angränsande parkeringsytor.
Arbetet omfattar framtagande av program- och systemhandling samt komplett förfrågningsunderlag avseende landskap åt Swedavia.

För mer information om projektet, kontakta avdelningschef Johan Bergström via mail, johan.bergstrom@sigma.se eller på telefon 070 660 97 55.

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar