Exploatering Magnoliatomten Stora Sköndal

Sigma Civil har fått i uppdrag av NCC att tillsammans med dem ta fram bygghandling för Magnoliatomten i Sköndal utanför Stockholm. Magnoliatomten är en del av ett större område som ägs av Stiftelsen Stora Sköndal. Befintlig bebyggelse ska i stor utsträckning rivas och ersättas med ny.

Uppdraget omfattar projektering av gator, allmän platsmark, belysning och avvattning. Geotekniska fältundersökningar och markmiljöundersökningar kommer också att utföras. Området ska byggas ut i olika etapper av olika exploatörer.

Uppdraget leds av Sophie Cronquist och bemannas från kontoren i Göteborg, Stockholm och Umeå.

För mer information om projektet, kontakta Sophie Cronquist via mail, sophie.cronquist@sigma.se eller på telefon 0705 34 77 90.

Läs mer om Framtidens Stora Sköndal på Stiftelsens hemsida (http://framtidensstoraskondal.se/)

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar