Ny stadsdel kring framtida knutpunkt för höghastighetståg, Jönköpings kommun

Under hösten 2016 har Sigma Civil på uppdrag av Jönköpings kommun påbörjat en utredning avseende området kring den framtida planerade stationen för höghastighetståg i Jönköping. Inom området söder om Munksjön, i nära anslutning till både väg E4 samt Riksväg 40, skall Jönköping fortsätta sin snabba expansion och bygga ut staden för bostadsändamål och för lokaler med innerstadskaraktär.

Sigmas uppdrag innefattar att undersöka omgivningspåverkan vid grundläggningsarbeten såsom pålning för uppförande av den nya stadsdelen Skeppsbron som planeras mellan ny tänkt järnvägsstation samt Munksjöns södra strand. Eventuella konflikter mellan framtida järnvägsutbyggnad och stadsutvecklingsprojekten kommer att belysas med förslag på utförande för grundläggning och arbetsordning för att minimera störningar mot omgivande områden samt bebyggelser.

För mer information om projektet, kontakta nicholas.lusack@sigma.se, 076 104 06 39

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar