Projekt

Landskapsarkitekter på Sigma Civil gestaltar, projekterar och visualiserar nya entré- och parkeringsytor i anslutning till avgångs- och ankomsthallarna på Bromma flygplats. Fokus i projektet är att öka trafiksäkerheten och orienterbarheten avseende gångflöden för resenärerna, ge ökad tillgänglighetsanpassning och bättre angöring för kollektivtrafik samt tillskapa öppna dagvattensystem med regnväxtbäddar för omhändertagande av ytvatten från angränsande parkeringsytor.…

Vassabacksområdet i Hällevik, Sölvesborgs kommun Sölvesborgs kommun har låtit de tre konsultföretagen Sigma Civil, Tyréns och Sweco ta fram vardera två skissförslag på detaljplan för Stiby 28:1. Den 26 e april presenterade företagen sina förslag för en grupp kommunala tjänstemän, politiker samt representanter från tre husbyggarföretag, samt det kommunala bostadsbolaget Sölvesborgshem. Gruppen hade möjlighet att…

I Varberg byggs för tillfället flera kommunala skolor och anläggningar i partnering och Sigma Civil är delaktiga i flertalet. Efter nybyggnationen av Ankarskolan gav VFAB ut en slutredovisning tillsammans med partnering entreprenören Skanska för att belysa hur väl samarbetet hade genomförts. Skolan stod färdig 12 månader efter första spadtaget, mycket beroende på samarbetsformen. Karin Jonsson…

Sigma Civil har fått förtroende av Västra Götalandsregionen att under en 4-årsperiod revidera ett 100-tal miljödiplomerade verksamheter inom Närhälsan och Folktandvården. Andra miljödiplomerade verksamheter har även möjlighet att avropa revision av sina verksamheter.  Uppdraget bedrivs via kontoren i Nord, Väst och Syd. Västra Götalandsregionens enheter arbetar systematiskt med miljöfrågor enligt systemet Miljödiplomering och de kravspecifikationer…

Sigma Civil har bl a fått i uppdrag att vara BAS-P för den del av ombyggnationerna av Norrlands Universitetssjukhus som ska ske i partnering mellan PEAB och VLL. Projektet beräknas totalt vara värt ca 282 miljoner kronor. De ombyggnationer som ska utföras är puts och isolering av fasad,  byte av mer än 1000 fönster, påbyggnationer…

Projektnamn: Bostadsgård HEMVISTET 1, DEL AV HYLLIE 4:2, MALMÖ Beställare: MKB FASTIGHETS AB  Sigma Civil har gestaltat och tagit fram bygglovshandlingar samt komplett förfrågningsunderlag för totalentreprenad för en ny bostadsgård åt MKB Fastighets AB i Hyllie, Malmö.  Gården innefattar en mångfald av växtkaraktärer – från skuggig miniskog på gården till ett soligt odlings- och stäpplandskap…

Sigma Civil AB har fått ett uppdrag av Orust kommun gällande Slussen. Slussen är en mindre ort som ligger på nordöstra sidan av Orust. Orust kommun har arbetat med en översiktsplan och i denna har det konstaterats att förhållandena i Slussen är sådana att det krävs en allmän anläggning för vatten och avlopp för samhället.…

Centralt i Tierp har Sigma Civils konstruktörer projekterat den prefabricerade stommen för kv. Parkgården åt Prefabmästarna AB. Med en prefabricerad stomme och slimmad projekteringsgrupp lyckas Byggherren leverera bostäder som präglas av hög standard, påkostade materialval och ca tre meter i takhöjd. Här finns stora fönster, golvvärme och garageplats som nås med hiss. Lägenheterna på markplan…

Sigma Civil har fått i uppdrag av Trafikverket att upprätta vägplan och förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad för tre projekt i Blekinge län. Projekten är lokaliserade i tre olika kommuner i Blekinge län och består av ny gc-väg på väg 557 Vekerum-Stillrud, ny gc-väg på väg 670 Listerby-Johannishus och bärighetsåtgärder på väg 679 Rosenholm-Allatorp. Sigma Civils projekt kräver…

Sigma Civil AB har fått i uppdrag av Lidingö Tennisklubb att leda projektering och genomförande på en utbyggnad av 2 tennishallar intill den befintliga tennishallen. Projektet leds av Tom Thorell som driver projekteringen från förstudie till programhandlingsskede och därifrån till förfrågningsunderlag och upphandling. Sigma Civil har utöver projektledning, tillsammans med samarbetspartners, åtagit sig flera nyckelroller…

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar