Projekt

Malmö Live – Malmös nya kongress-, konsert- och hotellanläggning uppförs nu på Universitetsholmen. Den konstnärliga gestaltningen på området håller hög internationell klass. Fem konstnärer bjöds in för att skapa konstnärlig gestaltning åt det yttre rummet mot kanalen. Av dem utsågs Eva Hild som vinnare med skulpturen Rubato. – Skulpturen anspelar på rytm, takt och rörelse.…

För att möta det växande fjärrvärmebehovet i Stockholm bygger Fortum Sveriges största energi­anläggning för biobränslen, ett nytt kraftvärmeverk i Hjorthagen, intill Värtaverket. Ett viktigt steg mot en hållbar och mer miljövänlig energiförsörjning i Stockholm. Den nya anläggningen, som producerar både värme och el samtidigt, kommer att ta tillvara energin i restprodukter från skogsindustrin såsom flis,…

Sju km uppströms Umeå längs Umeälven ligger Nedre Baggböleforsen som idag utgör en svår passage för lax och havsöring. Vattenfall Vattenkraft AB planerar att bygga om forsen som förväntas leda till bättre yrkes- och fritidsfiske. Planen är att skapa sex mindre pooler som ska leda till att vattenhastigheten i forsen minskar vilket ger fisken en…

Lika spännande på utsidan som på insidan Hus där arkitektur har en stor framtoning är alltid en intressant och rolig utmaning för konstruktörer. Det unika Kulturhuset Väven i Umeå är ett lysande exempel på detta, där en rad unika lösningar fick tas fram för att förverkliga arkitekternas vision. Läs hela artikeln här!

I takt med att Mölnlycke företagspark växer ökar kraven på kringliggande infrastruktur. Härryda kommun har därför gett Sigma Civil i uppdrag att utföra detaljprojektering och ta fram förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad gällande en ny cirkulationsplats, nya busshållplatser, samt ombyggnad av en befintlig informationsficka på Nya Öjersjövägen. I uppdraget ingår även projektering av ny gång- och cykelväg…

I stadsdelen Lindängen i Malmö bygger fastighetsbolaget Trianon 140 nya hyresrätter, en förskola för ca 100 barn, lokaler för handel och service mm. Som en del i projektet har Sigma Civil fått i uppdrag att tillsammans med Peab och Panorama Arkitekter gestalta och projektera innergårdar, förskolegård, lekplats och parkeringar samt gång- och cykelvägar i anslutning…

I Öjersjö, en tätort i Partille kommun i Västra Götalands län, har en detaljplan för Hossaberget, Öjersjö 4:5 m.fl. antagits. I Hossaberget planeras en blandning av bostadsbebyggelse och upplåtelseformer. Partille kommun, tillsammans med Partillebo AB, Veidekke Bostad AB och Studor Projektutveckling AB, beräknar uppföra cirka 240 nya bostäder de närmaste åren. Som en del i…

Nu fortsätter exploateringen av Gustavslund, en stadsdel i östra delarna av Helsingborg. De västra delarna av Gustavslund byggdes ut under 1960-, 1970- och 1980-talen och nu färdigställs de östra delarna av området som fått sitt namn av gården Gustavslund. Sigma Civil AB genomför analys, design och detaljprojektering av etapp 3 innehållande gator, va- och infrastruktur…

Pål Svenssons konstverk Utblick/Insikt utsågs till vinnare i den konstnärliga gestaltningen av Inre hamnen. Konstverket består av två delar. Utblick, en 4,5 m hög diabasskulptur med ett ellipsformat hål riktat mot havet, och Insikt, en cirkulär fontänskulptur i diabas. Så här lyder bedömningsgruppens utlåtande: ”Genom ständigt skiftande perspektiv mellan materia och rymd, verklighet och spegling…

Sigma Civil gör en satsning på att utveckla en anpassning av Tekla Structures för ritningsproduktion till byggproduktion. Målet är att kunna möta många olika prefabproducenters ritnings- och informationsbehov. Även platsbyggda produktioner ska kunna redovisas efter byggarens behov. Första projektet är en servicebyggnad till SSAB som PrefabMästarna AB i Piteå levererar. Där har vi framställt elementritningar på vägg (innervägg…

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar