Parkeringsutredning Fjällbo Park

Sigma Civil tar på uppdrag av Framtiden Byggutveckling AB fram en parkeringsutredning för området Fjällbo Park i Utby, Göteborgs Stad. I området planeras för nya bostäder, förskola m.m. En detaljplan är framtagen av Göteborgs Stad och i det aktuella projektet fokuserar man nu på bygglovshandlingar.

I projektet ingår följande:

  • Redovisning av befintlig parkeringstillgång och uthyrning vid befintliga bostäder.
  • Redovisning av möjlig framtida parkeringstillgång i området.
  • Beräknat framtida parkeringsbehov med utgångspunkt i Göteborgs Stads parkeringstal.
  • Beräknat cykelparkeringsbehov med utgångspunkt i Göteborgs Stads parkeringstal.

Vidare undersöks även möjligheter till avsteg från gällande parkeringstal för bilparkering med utgångspunkt i områdets förutsättningar för mobilitet (med särskilt med fokus på tillgänglighet till kollektivtrafik och cykelvägar). Frågan är högst aktuell då Göteborgs Stad är nära ett skifte i parkeringstal, med införande av ett så kallat normalspann där valet av parkeringstal görs utifrån projektets förutsättningar gällande mobilitet.

Lars Löwenadler leder projektet med konsulter från Göteborgskontoret.

För mer information om projektet, kontakta Lars Löwenadler via mail,lars.lowenadler@sigma.se eller på telefon 072 208 22 27.

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar