Regionalt cykelstråk Värmdövägen

På uppdrag av Nacka Kommun har Sigma Civil tagit fram förfrågningsunderlag för utbyggnad av GC-stråket längs Värmdövägen på sträckan Talluddsvägen – Telegramvägen. Förutom breddning av befintlig GC, så att den blir dubbelriktad, görs även busshållplatserna på sträckan om. Sträckan omfattar lite drygt 1 km väg.

Uppdraget omfattar teknikområdena väg, VA och avvattning, ledningssamordning, geoteknik, belysning, trafiksignal samt Bas-P.

Sophie Cronquist har lett uppdraget tillsammans med konsulter från kontoren i Göteborg och Stockholm.

För mer information om projektet, kontakta Sophie Cronquist via mail, sophie.cronquist@sigma.se eller på telefon 0705 34 77 90.

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar