Sigma Civil delaktiga i partneringsuppdrag i Varberg

I Varberg byggs för tillfället flera kommunala skolor och anläggningar i partnering och Sigma Civil är delaktiga i flertalet. Efter nybyggnationen av Ankarskolan gav VFAB ut en slutredovisning tillsammans med partnering entreprenören Skanska för att belysa hur väl samarbetet hade genomförts. Skolan stod färdig 12 månader efter första spadtaget, mycket beroende på samarbetsformen. Karin Jonsson har varit byggledare i det projektet som har en projektkostnad på 180 miljoner och är en F-9 skola för cirka 600 elever och BTA på 6650 kvm.

Just nu håller Trönninge skola och dess idrottscenter, Tresteget, på att färdigställas med en gemensam projektbudget på cirka 400 miljoner, upphandlad i partnering med Byggdialog från Karlstad. Här har både Karin Jonsson och Ingela Croon från Sigma varit delaktiga, Karin som VFABs projektledare och Ingela som projekteringsledare för Byggdialog. Trönninge skola är en F-9 skola för 250 miljoner och med en BTA på 9000 kvm, skolan är byggd som ett passiv hus och skofri skola. Trönninge skola kommer också att uppfylla kraven för Miljöbyggnad Guld.

Treteget, ett idrottscenter som rymmer den första friidrottsarena inomhus i Halland och har till detta både traditionell idrottshall för skolan men också en gymnastikhall med hoppgropar och trackbanor för truppgymnastik. Till idrottscentret hör 8 omklädningsrum och en gemensam entré och Tresteget kan rymma 1000 personer i friidrottsarenan den dagen det krävs. I både Ankarskolan och i Trönninge har det arbetats med visuell projektering med täta projekteringsmöten och gemensamt projektkontor.

Även ett ombyggnadsprojekt pågår i partnering, en ombyggnad av Bosgårdsskolan på cirka 60 miljoner, upphandlad i partnering med Skanska där Ingela har uppdraget som projekteringsledare, även här har visuell projektering använts.

För frågor avseende projekten kontakta via mail, ingela.croon@sigma.se, eller på telefon 070 21 21 893.

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar