Sigma Civil projekterar nytt bostadsområde i Stafsinge

Sigma Civil har fått i uppdrag av Falkenbergs kommun att projektera nytt vägnät för ett nytt bostadsområde i Stafsinge. Underlaget för projekteringen består av en antagen detaljplan. Projektet omfattar ca 4 km väg med belysning. I uppdraget ingår även att projektera lek-, park- och dammanläggningar inom planområdet. Genom området ska det anläggas ett naturstråk för att bevara de naturliga inslagen från omgivningen.

Projektets storlek ligger på ca 3-4 miljoner och kommer att utföras under 2016-2017. Beställare är Falkenbergs kommun.

De teknikslag som kommer att vara inblandade i projektet är:

  • Gata/Mark
  • Landskap
  • VA
  • Belysning
  • Bas-P
  • Geoteknik

För mer information om projektet, kontakta Johan Persson via mail, johan.persson@sigma.se

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar