Sigma Civil projekterar systemhandling i Nacka

Sigma Civil AB har fått i uppdrag av Nacka kommun att upprätta en systemhandling, som ska ligga som grund till en ny detaljplan för fritidshusområdet Solbrinken-Grundet i Sydvästra Boo.

Den nya detaljplanen ska möjliggöra kommunalt VA och kommunala vägar i området, dels för att förbättra miljön men också för att området ska fungera för permanentboende.

I projektet ingår projektering och geoteknik av ca 5,5 km befintliga vägar som ska byggas om till kommunal standard samt ca 4,3 km kommunalt VA. I projektet ingår även framtagande av ett gestaltningsförslag av en lek- och grannskapspark med dagvattendamm centralt inom området samt en strandpromenad som ska löpa genom aktuellt område från söder till norr.

För mer information om projektet, kontakta Mikael Yngvesson via mail, mikael.yngvesson@sigma.se eller på telefon 070 620 87 05.

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar