Sigma Civil projekterar VA i Orust

Sigma Civil AB har fått ett uppdrag av Orust kommun gällande Slussen. Slussen är en mindre ort som ligger på nordöstra sidan av Orust.

Orust kommun har arbetat med en översiktsplan och i denna har det konstaterats att förhållandena i Slussen är sådana att det krävs en allmän anläggning för vatten och avlopp för samhället. Därför ska kommunen kommun bygga ut va-ledningar inom området.

Sigma ska detaljprojektera vatten- och avloppsledningar samt va-anläggningar. I projektet ingår att ta fram ett komplett förfrågningsunderlag för utförandeentreprenad avseende vatten och avlopp inkl. mätning, geoteknik samt framtagande av underlag för samråd enligt miljöbalken och erforderliga tillståndsansökningar mm inom verksamhetsområdet VA.

Projektet omfattar ca 2 km spill-, tryckspill- och vattenledning på ett område på 21 hektar som består av flerfamiljshus, villor och centrumbyggnader.

Projektet drar igång i början av 2017 och levereras innan semestern 2017.

För mer information om projektet, kontakta projektansvarig via mail markus.rangmar@sigma.se eller via telefon 072 549 61 60.

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar