Trafikutredning för ny skola och friidrottshall i Skellefteå

Sigma Civil har fått i uppdrag av Skellefteå kommun att upprätta en trafikutredning för ny skola och friidrottshall inom stadsdelen Morön.

I samband med framtagande av detaljplan för området krävs det att en trafikutredning upprättas. Uppdraget är komplext och det ingår kapacitetsstudier, konsekvensbeskrivning och en rad utformningsförslag.

Det är ett mycket spännande uppdrag. Det drivs i nära samarbete med kommunens plan- och trafiksida, företrädare för skola, företrädare för kollektivtrafik och arkitekter som arbetar med utformning av skola samt idrottshall.

Med ett sådant nära samarbete kan optimala lösningar hittas för både utformningen av skolan och trafikförsörjningen av den.

För närmare information om projektet, kontakta Fredrik Johnson på mail, fredrik.johnson@sigma.se, eller på telefon 0761 01 09 94.

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar