Trafikutredning K20 Göteborgsvägen

På uppdrag av K 21 Entreprenad tar Sigma Civil fram en trafikutredning inom en detaljplan för ett nytt hotell i Kv. Kängurun 20 längs Göteborgsvägen, Mölndals stad. Hotellverksamheten och omgivande kontor samt planerade bostäder ger en trafikalstring som i projektet har uppskattats och fördelats i berörda korsningar. Kapacitetsberäkningar, analys av sikt i korsningar, samt kartläggning av trafikolycksstatistik i närområdet, ger en samlad bild av den förväntade trafiksituationen då planen är genomförd.

Lars Löwenadler har lett uppdraget med konsulter från Göteborgskontoret.

För mer information om projektet, kontakta Lars Löwenadler via mail, lars.lowenadler@sigma.se eller på telefon 0722 08 22 27.

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar