Ystad Trädgårdsstad

Sigma Civil har fått i uppdrag av Ystad kommun att ta fram förfrågningsunderlag för exploateringsområdet Trädgårdsstaden i centrala Ystad. Målsättningen med Ystad Trädgårdsstad är att skapa en grön stadsdel som omfattar mellan 400 och 450 bostäder i varierande upplåtelseformer.

Området är i dagsläget oexploaterat och består av natur med många unika arter och miljöer, som skall bevaras, förädlas och ge området en fortsatt grön karaktär.

Uppdraget omfattar teknikområdena gata, mark, landskap, gestaltning, geoteknik och markmiljö, ledningssamordning, VA och avvattning, belysning och Bas-P. Uppdraget leds av Sophie Cronquist och bemannas från kontoren i Malmö, Göteborg och Umeå.

För mer information om projektet, kontakta Sophie Cronquist via mail, sophie.cronquist@sigma.se eller på telefon 0705 34 77 90.

Läs mer om projektet på Ystad Kommuns hemsida (http://www.ystad.se/tradgardsstad/)

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar