Geoteknik

Att de geotekniska förhållandena i projekten utreds ordentligt är av största betydelse för en säker projektering. Jordars sammansättning, hållfasthet och deformationsegenskaper, liksom risken för markrörelser, oavsett om det är större skred eller mindre sättningar, är helt avgörande.

Sigma Civils experter och noga utvalda samarbetspartners inom geoteknik arbetar med byggnaders och anläggningars grundläggning, och analyserar de behov och metoder som krävs för grund- och markförstärkningar.

Vi utför ett grundligt arbete och tillhandahåller flertalet tjänster på området geoteknik – allt från riskanalyser och radonundersökningar, till skredriskkartering och stabilitets- och sättningsanalyser. Våra experter inom geoteknik kan även anlitas för kartläggningar och analyser av markföroreningar, geotekniska undersökningar för byggnader, samt projektering av geokonstruktioner för bostads- och industribyggnader, vägar, broar, hamnar etc.

 

Geofysik – Geoteknik

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar