Järnväg

Sigma Civil kan erbjuda flera av marknadens ledande spetskompetenser inom järnväg. Den mest hållbara lösningen – genomförd med största kostnadseffektivitet – är den målbild vi eftersträvar i varje enskilt projekt. Och att dessa lösningar också gör störst samhällsnytta genom att leva upp till alla krav på funktion, säkerhet och miljö. Helheten är vår styrka – från inledande utredningar och analyser, till projektering, bygg- och projektledning.

Den expertis Sigma Civil har inom järnväg ger oss en värdefull kunskapsbas att bygga varje projekt på – som även ger större möjligheter att finna nya, innovativa lösningar under projektens speciella förutsättningar. Våra kompetensområden inkluderar mark-,ban-, el-, signal- och teleteknik, men även övriga kompetensområden som angränsar järnvägsbyggnation. Exempelvis konstbyggnad, geoteknik, mätningsteknik, landskapsarkitektur  m.m.

På Sigma Civil lägger vi vikt vid att varje enskild del i projektet genomförs med ett så optimalt resultat som möjligt – förstudier och utredningar, detaljprojektering, byggledning och kontroll. Vi ansvarar även för framtagning av beslutsunderlag och utställelsehandlingar, samt fullständiga underlag och bygghandlingar gällande järnvägsprojekt.

Detta arbetssätt ger samtidigt bästa helhetsperspektiv över projekten. Och bästa slutresultat. Som anläggningsägare och operatör är det en självklarhet att verksamheten ska kunna bedrivas med högsta effektivitet och med så lite störningar som möjligt. Oavsett om gods eller människor färdas på spåret ska man göra det med största säkerhet.

 

Markteknik – Banteknik – Elteknik – Signalteknik – Teleteknik – Kanalisation – Järnvägsplanering

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar