Miljö

Prioriterad miljöplanering skapar en mer hållbar samhällsutveckling. Sigma Civils miljökonsulter bidrar med genomgripande kunskap när det gäller åtgärder för att minimera miljöbelastning och att optimera resursanvändning. Miljö och hållbarhet är en integrerad del av det mesta vi gör. Med miljöanpassad projektering och miljöstyrning av projekten kan vi tillsammans med våra kunder begränsa framtida miljöpåverkan och bidra till en hållbar framtid.

Framtidens samhällen kommer inte att utgöras av bara nyplanerade områden och anläggningar – vi måste även införliva hållbarhetstänkandet i de som redan finns. Sigma Civil tillhandahåller därför miljösamordning, miljöplanering och utredningar som bidrar till ett mer hållbart samhälle.

Sigma Civil erbjuder miljöutredningar och miljökonsekvensbeskrivningar för verksamheter och anläggningar. Miljöutredningarna och miljökonsekvensbeskrivningarna används som beslutsunderlag för planer, projekt och tillståndsärenden samt som underlag i projektplanering.

Vi utför tjänster inom miljöjuridik som ansökningar vid tillstånds- och anmälningsärenden för miljöfarlig verksamhet och vattenverksamhet enligt Miljöbalken. Samt upprättande och uppföljning av ledningssystem och KMA-styrning (kvalitet, miljö och arbetsmiljö) för organisationer och projekt.

För att främja en god arbetsmiljö i genomförande och framtida nyttjade av våra kunders projekt erbjuder Sigma Civil även arbetsmiljökompetens i samtliga skeden. Vi arbetar aktivt med arbetsmiljöfrågor som Byggarbetsmiljösamordnare i både planerings- och projekteringsskede (BAS-P) såväl som i utförande skede (BAS-U).

 

Miljösamordning – Miljöplanering – Miljökonsekvensbeskrivning – Miljöutredning – Tillståndsprövning – Anmälningsärenden – Miljöfarlig verksamhet – Vattenverksamhet – BAS-P – BAS-U – KMA

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar