Väg, gata och trafik

I takt med att storstäderna och tillväxtregionerna i Sverige förtätas allt mer, är det allt fler människor som ska bo och arbeta på samma yta. Detta betyder också fler människor i rörelse som trafikerar vägnät och stadskärnor. Därför är en viktig förutsättning att vi skapar effektiva transportsystem som ökar tillgängligheten i framtidens hållbara samhällen.

Detta är en av de stora framtidsutmaningar som vi på Sigma Civil vill vara delaktiga i att lösa. I det arbetet är det viktigt att ha ett långsiktigt perspektiv i planeringen och utformningen för att skapa hållbara lösningar för framtiden.

Sigma Civil tillhandahåller en rad tjänster inom väg-, gatu- och trafiksektorn som kan anpassas för både mindre och större uppdrag. Däribland vägplaner, förfrågningsunderlag, bygghandlingar underlag för detaljplan etc.

 

Godstransportplanering – Tillgänglighet – Trafikplanering – Åtgärdsval –
Bro- och anläggningskonstruktion – Geografisk IT/GIS

Connect

Följ oss i social media.

Snabblänkar / Genvägar